Aktuality

23.03.2017 11:25

Deň otvorených dverí právnych kliník

—————

31.01.2017 11:11

PROMO VIDEO Právnych kliník

  Právne kliniky na našej fakulte sa dočkali a majú svoje prvé prezentačné...

—————

29.11.2016 15:07

POZVÁNKA na pracovný seminár

Liga za ľudské práva Vás v spolupráci s Klinikou azylového práva Právnickej fakulty UPJŠ v...

—————

28.11.2016 21:58

Dobročinná zbierka pre Evakuačné tranzitné stredisko (ETC) Humenné

Klinika azylového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje dobročinnú zbierku pre...

—————

05.10.2016 18:31

WORKSHOP právnych kliník - informácie

  WORKSHOP PRÁVNYCH KLINÍK...

—————

09.09.2016 10:04

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O STÁŽOVÚ KLINIKU!

Vážení kolegovia,   dovoľte mi, aby som Vás študentov, ktorí sa rozhodli absolvovať predmet...

—————