Základné dokumenty

SPOLOČNÉ DOKUMENTY právnych kliník

 

Štandardy právnych kliník 

Prevádzkový poriadok kliniky 

 

Hodnotiaci dotazník právnych kliník