Výberové konanie na Stážovú kliniku

26.09.2018 14:44

 

!OZNAM pre študentky a študentov prihlásených na STÁŽOVÚ KLINIKU!

 

Vážené študentky a študenti,

 
dovoľte mi, aby som vás, ktorí sa rozhodli absolvovať predmet Stážová klinika v akademickom roku 2018/2019, pozval na oficiálne výberové konanie na jednotlivé stážové miesta, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2018 (piatok) o 10,45 hod. v miestnosti Pracoviska právnych kliník na Kováčskej 30 v Košiciach.

Výberové konanie bude prebiehať formou krátkeho osobného pohovoru. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie životopisu a krátkeho motivačného listu najneskôr do 26.09.2018 na e-mailovú adresu lukas.michalov@upjs.sk.

Motivačný list v rozsahu cca 350 slov má objasniť, čo študenta motivuje k tomu, aby absolvoval Stážovú kliniku a ako si myslí, že mu absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní osobných a profesijných cieľov. Študent môže tiež v motivačnom liste uviesť preferenciu poskytovateľa stáže.

Výsledky výberového konania vyhodnocuje komisia, ktorej členmi budú vyučujúci z Pracoviska právnych kliník ako aj samotní poskytovatelia stáží.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.
 

                                                                         S úctou, JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.

 

Zoznam zazmluvnených poskytovateľov stáže:
1. Úrad Košického samosprávneho kraja
2. Krajská prokuratúra
3. Ústavný súd SR

4. Najvyšší kontrolný úrad
5. Advokátske kancelárie
6. Centrum právnej pomoci
7. OÚ v Košiciach, katastrálny odbor
8. Notársky úrad

 

 

 

—————

Späť