Ľudia na právnych klinikách

Garanti

 JUDr. Daniela Lamačková                    

JUDr. Tomáš Illeš 

 

Vyučujúci

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. 

JUDr. Peter Čuroš, PhD. 

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD.

JUDr.  Marcel Dolobáč, PhD. 

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. 

doc. JUDr.Radomír Jakab, PhD. 

Mgr. Peter Koromház

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. 

Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD. 

JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

 

Doktorandi 

Mgr. Dominika Becková

 
 

Externí spolupracovníci 

PhDr. Juraj Furda

PhDr. Eva Slovenská