Medicínske právo

Partneri spolupracujúci s Klinikou medicínskeho práva 

 

H&H PARTNERS, s.r.o.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS je dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou špecializovanou na obchodné a medicínske právo. Kancelária ponúka komplexné právne zabezpečenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a rovnako zastupuje aj pacientov v konaniach o náhradu škody, resp. o ochranu osobnosti. Členovia kancelárie sa angažujú aj v akademickej oblasti, publikujú odborné články  a aktívne vystupujú na vedeckých konferenciách zameraných na problematiku medicínskeho práva. Ďalšie informácie nájdete na www.hhpartners.eu

 

Komora pre medicínske právo - MEDIUS

Komora pre medicínske právo – MEDIUS je neštátnou, apolitickou a nezávislou organizáciou. Hlavným cieľom a poslaním Komory je pomôcť pri vytváraní prostredia, v ktorom bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pacient fungovať v rovnocennom partnerstve, charakterizovanom profesionalitou, zodpovednosťou a kvalitou. Nosnou víziou Komory je prostredníctvom spolupráce s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom prispieť k vytvoreniu ich kvalitného partnerského vzťahu prospešného pre obe strany. Viac informácii o činnosti Komory nájdete na www.medius.sk.

 

Portál www.pravo-medicina.sk

Portál www.pravo-medicina.sk, ktorého prevádzkovateľom je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, slúži ako komunikačná platforma pre odbornú aj laickú verejnosť, zaoberajúcu sa medicínskym právom a bioetikou. Okrem pravidelného spravodajstva zo sveta legislatívy a judikatúry, recenzovaní relevantnej odbornej literatúry, portál poskytuje priestor pre otázky pacientov, týkajúce sa problematických situácií vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Od júna 2013 má www.pravo-medicina.sk pridelené číslo ISSN: 1339-312X.