Kontakt

Pracovisko právnych kliník

UPJŠ - Právnická fakulta

Kováčska 26

040 75 Košice

Tel.: +421 55 234 4137

E-mail: pravneklinikyke@gmail.com