Street Law klinika

Spolupracujúce inštitúcie

Ústavy pre výkon trestu

 

Ústav pre výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, Floriánska 18, Košice 

Ústav pre výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca

https://www.zvjs.sk

 

Gymnáziá

 

Gymnázium Šrobárova 1, Košice

www.srobarka.sk

Gymnázium Park Mládeže 5, Košice

https://gpm.edupage.org/