Publikácie 

Inovatívne formy vzdelávania. Klinické právne vzdelávanie.

Propagačná brožúra o právnych klinikách na UPJŠ Právnickej fakulte - pre spolupracujúce inštitúcie, donorov, sponzorov, súčasných a budúcich študentov práva.

Na stiahnutie tu: SK

Inovatívne formy vzdelávania na UPJŠ, Právnickej fakulte. 

Informačný leták o klinickom právnom vzdelávaní na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach na siahnutie tu: SK    EN