Klinika azylového práva

Partner spolupracujúci s Klinikou azylového práva

 

 

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) začal na Slovensku pôsobiť v roku 1993 a v súčasnosti svoje aktivity na Slovensku pokrýva prostredníctvom Regionálneho zastupiteľského úradu pre strednú Európu so sídlom v Budapešti. Prvoradým cieľom UNHCR je zabezpečiť ochranu práv a bezpečnosti utečencov. UNHCR sa usiluje zabezpečiť, aby každá osoba mala právo žiadať o azyl, nájsť bezpečné útočisko v inej krajine, dobrovoľne sa vrátiť domov, integrovať sa do spoločnosti alebo presídliť sa do tretej krajiny. UNHCR poskytuje utečencom ochranu a pomoc na základe ich potrieb a bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, politické názory a pohlavie. Viac informácií nájdete na: www.unhcr.org alebo www.unhcr-centraleurope.org/sk/index.html