Kritériá výberu študentov

 

Z dôvodu zachovania individuálneho prístupu vyučujúcich ku všetkým študentom a za účelom napĺňania cieľov kliník je maximálny počet študentov obmedzený na 12 - 15. 

Ako vyplýva zo Štandardov právnych kliník schválených na UPJŠ - Právnickej fakulte,  v prípade prihlásenia väčšieho počtu študentov urobí právna klinika výber.

Základným kritériom pre výber je písomné spracovanie zadania, relevantného pre potreby práce na konkrétnej právnej klinike.

Písomné zadanie, ako aj ďalšie podporné kritériá na výber si stanovuje každá právna klinika individuálne.