ZMENA PROGRAMU: Workshop právnych kliník

12.10.2015 14:33

 

Pracovisko právnych kliník 

 

oznamuje

 

všetkým študentom právnych kliník, 

 

že program workshopu plánovaný na dňa 15.10.2015 sa z dôvodu práceneschopnosti jedného z kľúčových lektorov 

v tento deň RUŠÍ.

O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

 

Program plánovaný dňa 16.10. 2015 ostáva nezmenený.

Workshop dňa 16.10. sa uskutoční v posluchárni č. 7 (Kováčska 30, I. poschodie)

 

 Program piatok  

—————

Späť