WORKSHOP pre študentky a študentov humanitných odborov

19.03.2014 13:46

 

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť pozýva študentky a študentov humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a s motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie na workshop.

Workshop je súčasťou ucelenej série podujatí s názvom ACADEMIA AEQUALITAS. Ide o program neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti. 

Viac o aktivitách a projektoch združenia sa dozviete na web stránkach www.odz.skwww.diskriminacia.sk.  Viac informácií o ponúkaných aktivitách je na:

https://odz.sk/pozvanka-workshop-o-ludskych-pravach-a-diskriminacii-academia-aequalitas/
https://diskriminacia.sk/pozyvame-workshop-o-ludskych-pravach-a-diskriminacii-academia-aequalitas/

Podujatie sa bude konať v stredu 26. marca 2014 od 10,00 do 15,30 hod. v priestoroch združenia Občan, demokracia a zodpovednosť v Bratislave na Ulici  29. augusta 38.

Prihlášku na workshop posielajte (najlepšie) do 21. marca 2014, zaslaním správy na e-mail sekretariat@odz.sk alebo poštou na adresu združenia.

—————

Späť