Výberové konania na Kliniku daňového práva a Kliniku medicínskeho práva

06.09.2013 13:11

Na základe výsledkov zo zápisov zo dňa 4.-6.9.2013, Pracovisko právnych kliník oznamuje študentom, že výberové konania realizuje Klinika daňového práva a Klinika medicínskeho práva v zmysle   Kritérií výberu jednotlivých právnych kliník pre  akademický rok 2013/2014, zverejnených dňa 3.9.2013 na stránke Pracoviska. 

V zmysle kritérií je potrebné spracované zadania posielať vyučujúcim vyššie uvedených kliník najneskôr do 10.9.2013.

Študenti ostatných právnych kliník sú automaticky prijatí zápisom.

 

—————

Späť