Súťaž o logo právnych kliník ukončená

31.10.2013 10:55

Pracovisko právnych kliník oznamuje, že uzatvára súťaž o logo Pracoviska právnych kliník.

Všetky doručené návrhy boli považované za veľmi zaujímavé a kreatívne spracované, nedošlo však k vybratiu konkrétneho loga pre Pracovisko. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme. 

—————

Späť