Stážová klinika – OZNAM

26.08.2013 18:26

Dovoľujeme si požiadať študentov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie na Stážovú kliniku dňa 17.06.2013, a ešte sa na predmet neprihlásili v systéme AIS, aby tak urobili najneskôr do 02/09/2013.

Zároveň žiadame ostatných študentov, t.j. tých, ktorí sa výberového konania nezúčastnili alebo na Stážovú kliniku neboli prijatí, aby sa na predmet v systéme AIS neprihlasovali a už prihlásení z nich, aby sa čo najskôr odhlásili a zvážili prihlásenie sa na iný z ponúkaných výberových predmetov.

Za porozumenie ďakujeme.

Pracovisko právnych kliník

—————

Späť