Prednášky zahraničného odborníka

08.03.2016 11:28

Vážení kolegovia, vážení študenti,

v spolupráci s CILS (Centre for international legal Studies so sídlom v Salzburgu) pre vás organizujeme sériu prednášok so zahraničným odborníkom - Michaelom Semlerom

Termíny prednášok:
15.03.
 (10,30-12,00 hod.) v miestnosti LBSS01 (konf.miest. Kováčska 30 - suterén)
16.03. (10,30-12,00 hod.) v miestnosti LBSS01
17.03. (10,30-12,00 hod.) v miestnosti LBSS01
22.03. (10,30-12,00 hod.) v miestnosti LBSS01
23.03. 
(10,30-12,00 hod.) v miestnosti LBSS01

Podrobný obsah prednášok

—————

Späť