Pravidlá prihlasovania sa študentov na právne kliniky

25.05.2013 21:53

Prihlasovanie sa na právne kliniky v akademickom roku 2013/2014 a relevantné termíny sú upravené Pravidlami prihlasovania sa na právne kliniky.

—————

Späť