Pozvánka na prednášku „Azylové konanie“

30.04.2015 13:11
Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva 
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
a
Klinika azylového práva,
 
Vás pozývajú
 
na prednášku na tému Azylové konanie, ktorá sa uskutoční
 
dňa 06.05.2015 v miestnosti P2 (LA1P02), Kováčska 26,
o 13:00 hod.
 
Prednášku zabezpečia pracovníci Migračného úradu MV SR.
 
 
 

—————

Späť