PONUKA stáže v Migračnom informačnom centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu

14.01.2015 09:05

 

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu

hľadá študentov vysokej školy

 

so zameraním na oblasť práva, verejnej správy, medzinárodných vzťahov alebo príbuzných odborov, s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka (znalosť ruštiny a ďalších jazykov je výhodou); ktorí sú zodpovední, komunikatívni, flexibilní a zaujímajú sa o ľudské práva a práva menšín a oblasť interkulturality;

 

na stáž v Migračnom informačnom centre IOM v Košiciach.

 

Migračné informačné centrum podporuje sociálnu, ekonomickú a kultúrnu integráciu migrantov na Slovensku. Úlohou centra je pomôcť pri začleňovaní migrantov do spoločnosti a na trh práce na Slovensku. Migračné informačné centrum poskytuje svojim klientom informácie a individuálne poradenstvo v oblastiach týkajúcich sa pracovnej a sociálnej integrácie, ako napr. zamestnanie, podnikanie, rodina, bývanie, zdravotná starostlivosť, poistenie, prístup k vzdelávaniu, získanie občianstva, a pod. Informácie o činnosti centra môžete nájsť na webovej stránke www.mic.iom.sk.

 

Úspešní uchádzači o stáž budú mať možnosť podieľať sa na aktivitách Migračného informačného centra, zoznámiť sa s problematikou migrácie a integrácie cudzincov do spoločnosti a získať skúsenosti tak s projektovou prácou, prácou s klientom ako aj s fungovaním medzinárodnej organizácie.

 

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá a chcete sa zapojiť do tohto zaujímavého projektu, pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a v anglickom jazyku najneskôr do 25.1.2014 e-mailom na adresu mondrusova@iom.int. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

 

Projekt je  spolufinancovaný  Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Migračné informačné centrum IOM

Poštová 1 • 040 01 Košice • Slovenská republika

tel.: +421 55 625 8662 • fax: +421 55 699 8499 • e-mail: mic@iom.int • internet: www.mic.iom.sk, www.iom.sk

 

—————

Späť