Ponuka pracovnej príležitosti - MIESTO ADVOKÁTSKEHO KONCIPIENTA/KY a PRAKTIKANTA/KY

07.09.2015 14:40

JUDr. Radomír Jakab, PhD., advokát hľadá do svojej advokátskej kancelárie

 

Advokátskeho koncipienta / Advokátsku koncipientku

a                    

Praktikanta / Praktikantku

 

 

Požiadavky na advokátskeho koncipienta:

  • ukončené VŠ vzdelanie prvého a druhého stupňa v odbore právo s dobrými študijnými výsledkami;
  • dobrá znalosť anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka (výhodou)
  • absolvent školského roka 2014/2015;
  • záujem o prácu v oblasti právneho poradenstva v oblasti správneho práva (najmä komunálne, priestupkové, stavebné  právo) a daňového práva popri ostanej bežnej činnosti advokátskej kancelárie;
  • príjemné vystupovanie, dobré verbálne a písomné vyjadrovanie, analytické myslenie a samostatnosť.

 

Požiadavky na praktikanta:

  • ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa v odbore právo s dobrými študijnými výsledkami;
  • dobrá znalosť anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka (výhodou);
  • záujem o výkon jednoduchých právnych činností a administratívnych činností v rámci advokátskej kancelárie;
  • príjemné vystupovanie, dobré verbálne a písomné vyjadrovanie, analytické myslenie a samostatnosť.

 

V prípade záujmu pošlite svoj životopis a motivačný list e-mailom na adresu radomir.jakab@legartes.sk do 31.10.2015. Súčasne zašlite v sprievodnej správe súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby tohto výberového konania. Bližšie informácie o advokátskej kancelárii sú zverejnené na stránke www.legartes.sk. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní za účelom osobného stretnutia.

 

V Košiciach dňa 6.9.2015

 

JUDr. Radomír Jakab, PhD.

advokát

—————

Späť