Oznam pre záujemcov o STÁŽOVÚ KLINIKU !!!!

05.06.2014 10:16

Oznam pre záujemcov o STÁŽOVÚ KLINIKU !!!!

Vzhľadom na krátiaci sa čas a zapĺňajúce sa miesta žiadame všetkých záujemcov o Stážovú kliniku v ak. roku 2014/2015, aby svoj motivačný list v rozsahu 350 až 500 slov zaslali najneskôr do 10. JÚNA 2014 na adresu anna.stancakova@gmail.com . 
Osobný pohovor s vybratými uchádzačmi sa uskutoční 16. júna 2014.

V  akademickom roku 2014/2015 predpokladáme vykonávanie praxe prihlásených a vybraných študentov u nasledujúcich poskytovateľov stáží:

- Ústavný súd SR
- Krajská prokuratúra v Košiciach
- Okresný úrad v Košiciach – Odbor Katastra
- Poradňa pre občianske a ľudské práva
- Centrum právnej pomoci
- U.S. Steel
- advokátske kancelárie
- notársky úrad
- mediačný úrad.

—————

Späť