Napísali o nás: Právo na každý deň/ Street Law a vzdelávanie odsúdených

26.08.2014 11:28

Právo na každý deň/ Street Law a vzdelávanie odsúdených

 

    Blíži sa nový akademický rok a s ním aj ďalšie obdobie niekoľkoročnej spolupráce medzi UPJŠ Právnickou fakultou a Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach. Predpokladám, že mnohí študenti sa budú ešte rozhodovať a vyberať si z ponuky seminárov, ktoré Právnická fakulta UPJŠ realizuje. 

    Je to už viac ako desať rokov, počas ktorých majú študenti možnosť v rámci projektu „Street law“ lektorovať kurz „Právo na každý deň“ pre odsúdených v našom ústave. Ako pedagogička ÚVV a ÚVTOS Košice, ktorá na programe participuje verím, že informácie zo zákulisia študentov možno zaujmú a nám to umožní naďalej pokračovať v spolupráci s Právnickou fakultou.

    Právne vzdelávanie odsúdených, ktorého cieľom je primeranou formou sprístupniť informácie o fungovaní zákonodarného procesu, naučiť ich, ako získať právnu pomoc, podporovať toleranciu a rešpektovanie zákonov je pre študentov príležitosťou v reálnom, nie simulovanom, prostredí rozvíjať svoje spôsobilosti a získavať prax v práci s veľmi špecifickou klientelou. Študenti počas jednotlivých stretnutí s odsúdenými využívajú rôzne techniky, ktoré sa aplikujú v procese učenia – prácu v skupinách, brainstorming, názorové spektrum, prípadové štúdie, analýza dokumentov, či hranie rolí. Tieto interakcie nie sú jednosmerné. U študentov v rámci kurzu je vidieť, že pri práci s odsúdenými získavajú nielen právnu prax, či pedagogické spôsobilosti, ale aj pozitívnu spätnú väzbu od odsúdených vo forme ich záujmu, aktívnej spolupráce a otvorene prejavenej vďačnosti. V minulom roku vďaka dobrej spolupráci mohli študenti absolvovať exkurziu vo väznici spojenú s odborným penologickým výkladom. Pridanou hodnotou celého projektu je aj skúsenosť, ktorá môže študentov navigovať pri rozhodovaní o budúcom zameraní po ukončení štúdia.

    Chcem adresovať poďakovanie všetkým, ktorí doposiaľ participovali na tomto projekte, aj v mene odsúdených, ktorých pozitívna spätná väzba a kontinuálny záujem o zaradenie do kurzu svedčia o úspešnosti „Práva na každý deň“. A zároveň chcem pozvať na stretnutie ďalších Vás, milí študenti, vstúpiť do neznámeho prostredia, preveriť si schopnosti, naučiť sa niečo nové, okúsiť niečo nevšedné.

Mgr. Monika Nižníková  

pedagogička ÚVV a ÚVTOS Košice

Fotogaléria k článku tu

—————

Späť