Legal Clinics Winter School pre študentov práva

05.11.2014 11:43

Pracovisko právnych kliník ponúka študentom práva  a právnych kliník možnosť zúčastniť sa prvej medzinárodnej klinikárskej zimnej školy práva Legal Clinics Winter School, ktorá sa uskutoční v rámci projektu Višegradského fondu Legal Clinics Summer School and Networking (LCSSN) project, v dňoch 26.-30.1.2015 v Pécs, Maďarsko.                        

Partnermi projektu sú: 

·         Univerzita v Pécs, Maďarsko (Pécsi Tudományegyetem )

·         Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

·         Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

·         Wroclawská univerzita vo Wroclawe, Poľsko (Uniwersytet Wrocławski) 

·         Univerzita Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku, Chorvátsko (Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

 

Bližšie informácie nájdete tu

V prípade záujmu sa prihlásiť môžete u vyučujuceho svojej kliniky do 5.12.2014. 

 

—————

Späť