Komunikačný seminár pre študentov Kliniky medicínskeho práva a Kliniky daňového práva

31.10.2013 11:04

 

Pracovisko právnych kliník

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

organizuje

pre študentov a študentky

Kliniky medicínskeho práva

a

Kliniky daňového práva

Komunikačný seminár

 

    Termín konania:              8. – 9. november 2013

    Začiatok seminára:        v piatok 8.11. 2013 o 10.00 hod.

    Koniec seminára:           v sobotu 9.11. 2013 o 14.30 hod.

    Miesto konania:              Hotel Javorná, Drienica

    Lektorky:                         PhDr. Eva Sklenárová

                                    Mgr. Petra Helcmanovská

 

    Doprava:  študentky a študenti majú zabezpečenú dopravu autobusom

    Zraz: v piatok 8.00 hod. za Rektorátom UPJŠ, ul. Doktora Kostlivého

    Účastníci a účastníčky seminára majú zabezpečené ubytovanie a stravu.

 

Realizácia komunikačného seminára je jednou z čiastkových činností aktivity 2.4 Inovácia bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PraF UPJŠ v rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES), ITMS 26110230075, OP Vzdelávanie,   https://ires.ccv.upjs.sk

—————

Späť