Komunikačné semináre pre študentky a študentov právnych kliník v letnom semestri 2013/2014

12.03.2014 11:50

Pracovisko právnych kliník organizuje pre študentky a študentov právnych kliník komunikačné semináre v dvoch turnusoch:

I.turnus:   21.-22. marec 2014

Sprievodné informácie: Komunikacny seminar_infoplagat_032013_I turnus

II.turnus: 28.-29. marec 2014

Sprievodné informácie: Komunikacny seminar_infoplagat_032013_II turnus

 

Komunikačné semináre budú realizované v Drienici, v hoteli Javorná.

 

Informáciu o rozdelení kliník v jednotlivých turnusoch, ako aj informáciu o možnosti zúčastniť sa inom termíne, dostanete prostredníctvom vyučujucich jednotlivých právnych kliník.
 

 

Realizácia Komunikačného seminára je jednou z čiastkových činností aktivity 2.4 Inovácia bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PraF UPJŠ v rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES), ITMS 26110230075, OP Vzdelávanie,   https://ires.ccv.upjs.sk

—————

Späť