Kolokvium právnych kliník

16.09.2013 14:11

Pracovisko právnych kliník

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

pozýva

všetkých študentov právnych kliník

na

Kolokvium právnych kliník

18. september 2013

poslucháreň č. 13, Kováčska 30, II. posch.

 

Program:

13.30-14.00   Klinické právne vzdelávanie na UPJŠ Právnickej fakulte

          JUDr. Tomáš Illeš, Pracovisko právnych kliník

          JUDr. Daniela Lamačková, Pracovisko právnych kliník                

14.00-15.30  Etické dilemy v právnickom povolaní

                    Hosť: Mgr. Viktória HELLENBART, podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory

15.30-15.45  prestávka

15.45-16.45  Identifikácia a používanie právnych zdrojov v praxi

                   JUDr. Tomáš Illeš, Pracovisko právnych kliník

                   JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť,

                   Katedra finančného práva a daňového práva

16.45-17.00  Záver

Kolokvium nahrádza úvodné semináre jednotlivých kliník ( s výnimkou Stážovej kliniky), preto je účasť študentov právnych kliník žiaduca.

 

Realizácia Kolokvia právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ je jednou z čiastkových činností aktivity 2.4 Inovácia bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PraF UPJŠ v rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES), ITMS 26110230075, OP Vzdelávanie,   https://ires.ccv.upjs.sk

 

—————

Späť