WORKSHOP právnych kliník - informácie

05.10.2016 18:31

  WORKSHOP PRÁVNYCH KLINÍK

                                               06.10. - 08.10. 2016

Milé študentky a milí študenti právnych kliník!

            Pracovisko právnych kliník Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vás pozýva na WORKSHOP PRÁVNYCH KLINÍK. Tento ročník workshopu bude zameraný na rozvoj kľúčových právnických zručností a schopností. Pripravili sme pre Vás zaujímavé bloky týkajúce sa: komunikačných zručností, vypracovania písomných právnych textov, prezentačných zručností a argumentácie, identifikácie zdrojov a právnej etiky. Finále workshopu bude moot court súťaž.

            Celý workshop bude realizovaný interaktívnym spôsobom, za účasti psychológov a právnikov - vyučujúcich právnych kliník. Takýmto spôsobom máte možnosť získať praktické skúsenosti, zdokonaliť svoj písomný a ústny prejav, nadviazať nové kontakty. Súčasťou workshopu budú aj neformálne posedenia a diskusia s vyučujúcimi právnych kliník.
Organizačné informácie o workshope

 

                            KEDY?           06.10.2016(štvrtok)  - 08.10.2016 (sobota)

KDE?              Košická Belá, Hotel DAM

ZAČIATOK?    štvrtok 06.10. 2016 o 14:00

KONIEC?        sobota 08.10.2016 o 14:30

 

!!!DEADLINE NA PRIHLÁSENIE : 29.09.2016 !!!

prihlásiť sa je potrebné u svojho vyučujúceho

 

Ubytovanie :

    je zabezpečené všetkým študentkám a študentom na 2 noci

    Hotel DAM, Košická Belá ( adresa : Košická Belá 220, 044 65 Košická Belá)

    bližšie info : https://www.hoteldam.sk

Strava :

    je zabezpečená počas trvania celého workshopu

    2 x raňajky ( 7.10., 8.10.)

    3 x obed (6.10., 7.10., 8.10.)

    2 x večera ( 6.10., 7.10)

    počas prestávok malé občerstvenie

    požiadavky týkajúce sa vegetariánskej stravy je potrebné vopred nahlásiť!

Doprava :

    štvrtok 06.10.2016 je doprava do Košickej Belej individuálna ( samostatne autom, využitie prímestskej hromadnej dopravy )

    sobota 08.10.2016 je doprava naspäť do Košíc zabezpečená univerzitným autobusom

 

Autobus do Košickej Belej (06.10.):

    odchod : Košice, AS o 12:00, nástupište č.9, smer Margecany, žel. stanica

    zastávka v Košickej Belej : Košická Belá, potoky (cesta trvá cca.30 min)

    zo zastávky k Hotelu DAM trvá cesta pešo cca.5 min.

   

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať svojho vyučujúceho alebo kontaktujte e-mailom: daniela.lamackova@upjs.sk , dominika.beckova@student.upjs.sk.

 

            Neváhajte a využite túto jedinečnú možnosť :-)

 

Už teraz sa na Vás veľmi tešíme!

 

organizačný tím pracoviska právnych kliník

                                                   Košická BeláWORKSHOP PRÁVNYCH KLINÍK
 
06.10. - 08.10. 2016
 
Košická BeláWORKSHOP PRÁVNYCH KLINÍK
 
06.10. - 08.10. 2016
 
Košická Belá

—————

Späť