OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O STÁŽOVÚ KLINIKU!

09.09.2016 10:04

Vážení kolegovia,

 

dovoľte mi, aby som Vás študentov, ktorí sa rozhodli absolvovať predmet Stážová klinika v akademickom roku 2016/2017, pozval na oficiálne výberové konanie na jednotlivé stážové miesta, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2016 o 14,00 hod. v miestnosti Pracoviska právnych kliník na Kováčskej 30 v Košiciach.

 

Výberové konanie bude prebiehať formou krátkeho osobného pohovoru. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie životopisu a krátkeho motivačného listu najneskôr do 16.09.2016 na e-mailovú adresu lukas.michalov@upjs.sk.

 

Motivačný list v rozsahu cca 350 slov má objasniť, čo študenta motivuje k tomu, aby absolvoval Stážovú kliniku a ako si myslí, že mu absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní osobných a profesijných cieľov. Študent môže tiež v motivačnom liste uviesť preferenciu poskytovateľa stáže.

 

Výsledky výberového konania vyhodnocuje komisia, ktorej členmi budú vyučujúci z Pracoviska právnych kliník ako aj samotní poskytovatelia stáží.

S úctou,

Lukáš Michaľov

—————

Späť