Dobročinná zbierka pre Evakuačné tranzitné stredisko (ETC) Humenné

28.11.2016 21:58

Klinika azylového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

vyhlasuje

dobročinnú zbierku pre Evakuačné tranzitné stredisko (ETC) Humenné

 

Milí študenti, kolegovia, priatelia,

Klinika azylového práva v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov, regionálne zastúpenie v Budapešti, už tradične v decembri organizuje pre svojich absolventov návštevu Evakuačného tranzitného strediska (ETC) v Humennom. V tomto stredisku sú dočasne umiestnení utečenci čakajúci na rozhodnutie konečnej krajiny o udelení azylu. Na územie Slovenskej republiky sa dostali z domovských krajín len s obmedzeným množstvom osobných vecí. Keďže nás čaká chladnejšie obdobie roka, obzvlášť potrebnými sú najmä zimné kabáty a zimná obuv. Preto sa účastníci Kliniky azylového práva rozhodli uskutočniť zbierku nasledujúcich predmetov:

-       Zimné kabáty, bundy, vetrovky

-       Zimná obuv

-       Zošity na účely vzdelávania

-       Anglické knihy

-       Nepoužívaná bižutéria pre potešenie

-       Vlna na ručné práce

Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte a prispejete k zbierke.

 

Miesto konania zbierky: vrátnica Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Kováčska 30, budova LB

Čas konania zbierky: 25.11.2016- 06.12.2016

Osoba zodpovedná za konanie zbierky:

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. (ludmila.elbert@upjs.sk)

JUDr. Adam Giertl (adam.giertl@upjs.sk)

Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD. (lubica.siricova@upjs.sk)

 

Vyhodnotenie zbierky: O výsledkoch dobročinnej zbierky Vás budeme informovať po ukončení zbierky a jej doručení do ETC Humenné na stránkach Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva, ako aj stránkach Právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

Vopred srdečne ďakujeme,

zástupcovia Kliniky azylového práva

—————

Späť