Odovzdávanie certifikátov o absolvovaní vzdelávania odsúdeným

Odovzdávanie certifikátov o absolvovaní vzdelávania odsúdeným

—————

Späť